• Máy Bọ Điện Tử Jack JK-T1900GS-B
    • Máy Bọ Điện Tử Jack JK-T1900GS-B
    • Máy Bọ Điện Tử Jack JK-T1900GS-B

    • Máy Bọ Điện Tử Jack JK-T1900GS-B 1/ Được sáng chế dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng. 2/ Máy tích hợp nhiều mẫu chạy chỉ 3/ Thích hợp cho các loại vải dày 4/ Hiệu suất làm việc cao, máy bền 5/ Đường chỉ đẹp, nâng cao chất lượng sản phẩm 6/ Máy hoạt động mát, tiếng ồn…
    • Mua Ngay