• Máy Vắt Sổ E4S-4
  • Máy Vắt Sổ E4S-4
  • Máy Vắt Sổ E4S-4

  • Liên hệ Máy vắt sổ E4S-4-M03/333 là dòng máy vắt sổ 4 chỉ, sử dụng motor liền trục, màn hình điều chỉnh gắn trực tiếp trên thân máy. 1/ Dễ dàng điều chỉnh hàng dày mỏng theo yêu cầu, thích hợp cho vải mỏng và dày (vừa). 2/ Có đèn LED trợ sáng khu vực may. 3/ Tốc độ tối…
  • Mua Ngay
 • Máy Vắt Sổ E4S-5
  • Máy Vắt Sổ E4S-5
  • Máy Vắt Sổ E4S-5

  • Liên hệ Máy vắt sổ E4S-5-03 là dòng máy vắt sổ 5 chỉ, sử dụng motor liền trục, màn hình điều chỉnh gắn trực tiếp trên thân máy. 1/ Dễ dàng điều chỉnh hàng dày mỏng theo yêu cầu, thích hợp cho vải mỏng và dày (vừa). 2/ Có đèn LED trợ sáng khu vực may. 3/ Tốc độ tối…
  • Mua Ngay
 • Máy Vắt Sổ E4S-6
  • Máy Vắt Sổ E4S-6
  • Máy Vắt Sổ E4S-6

  • Liên hệ Máy vắt sổ E4S-6-03 là dòng máy vắt sổ 6 chỉ, sử dụng motor liền trục, màn hình điều chỉnh gắn trực tiếp trên thân máy. 1/ Dễ dàng điều chỉnh hàng dày mỏng theo yêu cầu, thích hợp cho vải mỏng và dày (vừa). 2/ Có đèn LED trợ sáng khu vực may. 3/ Tốc độ tối…
  • Mua Ngay