You are currently viewing Miếng dán màn hình máy may

Miếng dán màn hình máy may

Công Ty Gia Phát hân hạnh thông báo cho quý khách hàng một vài thông tin như sau:

1. Công ty có nhận sửa chữa các loại board mạch điện tử

  • board mạch máy 1 kim các loại
  • board mạch máy vắt sổ các loại
  • board mạch máy nút các loại
  • board mạch máy bọ các loại
  • board mạch máy khuy các loại

2. công ty chúng tôi còn bán một số loại miếng dán màn hình máy may 1 kim, Bàn Đạp DAHAO, Mắt dò,…

Miếng dán màn hình máy may

Xem thêm nhiều hình ảnh về các loại miếng dán màn hình máy may 1 kim: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057418510942

Trả lời