know us more

About Us

Xây dựng và phát triển

Từ năm 2003

01.

Tầm nhìn

Gia Phát định hướng phát triển thành công ty thương mại dịch vụ hàng đầu khu vực

02.

Sứ mệnh

Lấy Uy Tín làm nguồn gốc phát triển, Gia Phát luôn cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm không ngừng tốt hơn với chi phí cạnh tranh, góp phần thay đổi diện mạo, nâng cao giá trị công trình và chất lượng cuộc sống

03.

Giá trị cốt lõi

Gia Phát lựa chọn 6T làm giá trị nằm lòng để xây dựng văn hóa và phát triển kinh doanh: Tinh - Tốc - Tâm - Trí - Tín - Tầm